II. Vianočný koncert / dir. Martin Leginus / M. Špačková / A. Kohútková / Ľ. Ludha / P. Mikuláš / Košický spevácky zbor učiteľov

21st December, 2019