LITERÁRNO-HUDOBNÝ VEČER "L. N. TOLSTOJ V KOREŠPONDENCII A SPOMIENKACH" B. TURZONOVOVÁ / M. ARENDÁRIK

22nd January, 2019