Vianočný koncert pre rodiny / ŠfK dir Gabriel Rovňák / Adriana Banásová / Detské operné štúdio Opery ŠD Košice

15th December, 2019