Záverečný koncert festivalu / ŠFK / Ondrej Lenárd / Andrea Vizvári / Juraj Hollý / Filip Bandžák

30th May, 2019