OTVÁRACÍ KONCERT KOŠICKEJ HUDOBNEJ JARI / ŠFK FINNEGAN DOWNIE DEAR / FELIX KLIESER

2nd May, 2019