ZÁVEREČNÝ KONCERT KHJ / DIR. Z. MULLER / ZBOR K. MINDSZENTYHO MIŠKOLC / A. VIZVÁRI / A. WERECKA / A. ZDUNIKOVSKI / J. SULŽENKO

12th May, 2016